VISIE


Bekile Jeugdwerking is een jeugdvereniging die actief participeert in het maatschappelijke leven van kinderen en jongeren. Wij willen kinderen en jongeren helpen bij het vinden van hun plaats binnen onze samenleving. De vereniging wil een toename in participatie aan jeugdwerk van kinderen en jongeren in en rond Brussel teweegbrengen. Wij willen maximale kansen bieden door onderlinge maatschappelijke binding te stimuleren.

 

Om de doelstellingen van de VZW te verwezenlijken, hadden wij onder andere volgende concrete activiteiten voor ogen:

Het organiseren van toegankelijke kampen voor kinderen en jongeren.

Het organiseren van wekelijkse activiteiten binnen de jaarwerking.

Het aanbieden van creatieve, artistieke en inspirerende activiteiten.

De talentontwikkeling bij jongeren bevorderen door hen proactief te ondersteunen.

Het ondersteunen van jonge animatoren doorheen hun jeugdwerk-carrière.

 

Onze werking blijft ervan overtuigd dat jeugdwerking pas jeugdwerking is als het wordt georganiseerd door en voor de jeugd. Wij willen bovendien het vrijwilligerswerk sterk in de kijker zetten. Onze organisatie wordt geleid door jongeren die zelf een rol willen spelen in de invulling van de vrije tijd van kinderen en jongeren. Ze staan mee in voor het uitdenken en leiden van activiteiten die de competenties van jongeren en kinderen versterken. Door het opnemen van verschillende verantwoordelijkheden doen deze jongeren zelf ervaring op en bevorderen ze hun eigen competenties. Hierdoor worden grenzen constant verlegd.

 

‘In kids we trust’

 

Bij Bekile jeugdwerking staat het kind centraal. Om die simpele reden staan al onze financiële en logistieke middelen in het teken van de kinderen die zich in de eerste plaats op hun gemak moeten voelen bij alle activiteiten. Daarin spelen onze vrijwillige begeleiders een heel belangrijke rol.

 

Wij geloven oprecht dat elk individu vrijwilligerswerk zou moeten ervaren. Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Heel wat mensen maken zich verdienstelijk met de zorg van een ander voor ogen. Bekile Jeugdwerking wil hierbij een belangrijke rol spelen en alle betrokkenen helpen hun plaats te vinden in de maatschappij. En daarbij vervult vrijwilligerswerk een cruciale rol.

 

Vrijwilligers vormen de basis van onze organisatie. Door het begeleiden van jongeren zorgen ze zelf voor een doorstroom van die jongeren naar het vrijwilligerswerk. Op die manier kunnen diezelfde kinderen de nodige competenties verwerven om zelf hun weg te vinden in hun maatschappelijke en sociale leven. Op deze manier creëren we een cirkel en blijft onze visie leven doorheen de carrière van de jongeren. Steeds met ons moto "In kids we trust" als rode draad.

 

Aandacht voor laagdrempeligheid en toegankelijkheid

 

Een van de belangrijkste pijlers waarop onze organisatie steunt is toegankelijkheid en diversiteit. Bekile staat voor het samenbrengen van jongeren uit verschillende sociale achtergronden, levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen om samen met respect voor iedereen te bouwen aan een toekomst met plaats voor de noden van elke individu. We willen samen met de jongeren onze ervaringen delen en samen nieuwe ervaringen opdoen. Samenwerken aan een hechte maatschappij met een klemtoon op respect, continuïteit, verantwoordelijkheid en inclusiviteit.

 

Bij Bekile willen we werken aan diversiteit, met een open geest en met respect voor wat er binnen en buiten onze beweging allemaal leeft. Door experiment, uitwisseling en samenwerking met anderen leren we bij. Met respect voor de eigenheid van het individu zoeken we voor elk kind een plek waar hij of zij zich thuis mag voelen. Met kleine daden en een ruime blik streven we naar een maatschappij waar iedereen dezelfde kansen krijgt en iedereen zijn of haar plaats binnen de samenleving met voldoening kan vervullen.