Inspraak van jongeren

" Onze werking blijft ervan overtuigd dat jeugdwerking pas jeugdwerking is als het wordt georganiseerd door en voor de jeugd. Wij willen bovendien het vrijwilligerswerk sterk in de kijker zetten. Onze organisatie wordt geleid door jongeren die zelf een rol willen spelen in de invulling van de vrije tijd van kinderen en jongeren. Ze staan mee in voor het uitdenken en leiden van activiteiten die de competenties van jongeren en kinderen versterken. Door het opnemen van verschillende verantwoordelijkheden doen deze jongeren zelf ervaring op en bevorderen ze hun eigen competenties. Hierdoor worden grenzen constant verlegd.

Jongeren vormen de basis van onze organisatie. Door het begeleiden van jongeren zorgen ze zelf voor een doorstroom van die jongeren naar het vrijwilligerswerk. Op die manier kunnen diezelfde jongeren de nodige competenties verwerven om zelf hun weg te vinden in hun maatschappelijke en sociale leven. Op deze manier creëren we een cirkel en blijft onze visie leven doorheen de carrière van de jongeren. Steeds met ons moto "In kids we trust"; als rode draad."


Onze jongere vrijwilligers en bestuurders zijn tussen 15 en 29 jaar oud. We tellen momenteel meer dan
100 vrijwilligers, waaronder 25 beleidsvrijwilligers. Zij komen mee nadenken aan onze toekomst, niet enkel
tijdens vergaderingen, maar ook op ons jaarlijks bestuursweekend. Elk van deze vrijwilligers vergadert
gemiddeld 8 dagdelen per jaar (AV, RvB en Bestuursweekend niet inbegrepen).


De inspraak van onze beleidsvrijwilligers is verspreid over verschillende organen, zo kun je nadenken aan
de interne sfeer en de carrière van onze vrijwilligers. Daarnaast kun je je ook engageren om aan de slag te
gaan met financiën, planning en strategie. Je kunt als jonge vrijwilliger bij Bekile je daarnaast ook inzetten
voor communicatie en promotie (website, sociale media beheren etc...).


De AV gebeurde 4 keer in 2018-2019 en is voorgezeten door onze voorzitters . Samen stellen ze de plannen van de RvB voor steeds om inspraak te vragen aan de AV-leden
vooraleer dat iets wordt beslist.


Tot slot is er ook het Eliteweekend (of bestuursweekend), een weekend die wij jaarlijks organiseren om
ons op vlak van planning voor te bereiden voor het jaar. Maar ook een manier om inspraak te krijgen van
zoveel mogelijk vrijwilligers. We denken er dan ook verder dan het volgend jaar en beginnen dit jaar aan
het werken aan een meerjarenplan.