Diversiteit en toegankelijkheid

" Een van de belangrijkste pijlers waarop onze organisatie steunt is toegankelijkheid en diversiteit. Bekile staat voor het samenbrengen van jongeren uit verschillende sociale achtergronden, levensbeschouwingen en geloofsovertuigingen om samen met respect voor iedereen te bouwen aan een toekomst met plaats voor de noden van elke individu. We willen samen met de jongeren onze ervaringen delen en samen nieuwe ervaringen opdoen. Samenwerken aan een hechte maatschappij met een klemtoon op respect, continuïteit, verantwoordelijkheid en inclusiviteit."


Daarom organiseerde Bekile dit jaar wekelijkse activiteiten voor tieners in vorm van
BekiNight en Tweewekelijkse activiteiten voor iedereen in vorm van Uitstappen.

We bereiken momenteel gemiddeld 35 jongeren per activiteit. 5% van ons totaal aantal
deelnemers (269 in 2018-2019) heeft een beperking. Terwijl 60 procent van ons totaal
aantal deelnemers geniet van een sociaal tarief voor de betalende activiteiten.